ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

  

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ 

 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών