Στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci  οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΣΕΚ Δράμας:

  • Κωνσταντίνος Ξάνθος
  • Γρηγόριος Υφαντίδης
  • Στέφανος Καρπουζίδης
  • Ευάγγελος Ζαχαρόπουλος
  • Θεοφάνης Καραμπατζάκης
  • Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης
  • Ευσταθία Γιαγκιόζη
  • Ιωάννης Κασμερίδης

 

με συντονιστή τον κ. Ηλιόπουλο Δημήτριο διευθυντή του 1ου ΣΕΚ ,επισκέφθηκαν το εργοστάσιο της GRUNDFOS στη Δανία και για μια εβδομάδα συνεργάστηκαν με Δανούς τεχνικούς της Grundfos μέσα σε ένα πλαίσιο ομαδικότητας, μεθοδικότητας και αμοιβαίου σεβασμού  αποκτώντας τον σεβασμό των Δανών για το επίπεδο των γνώσεων τους και παράλληλα απέκτησαν  νέες δεξιότητες στην διαδικασία ελέγχου των αντλιών.

Οι  στόχοι του σχεδίου ήταν οι ακόλουθοι :

1. Η βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων ατόμων, με την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας και εμπειριών με σκοπό να τις μεταφέρουν στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον.

2. Η γνωριμία με το πλέον σύγχρονο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα κατάρτισης όπως είναι αυτό της Δανίας και των πρακτικών που το διέπουν, με σκοπό  τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στη χώρα μας.

3. Η Ευρωπαϊκή διάσταση σε πρακτικές επαγγελματικής κατάρτισης με τη διακρατική συνεργασία τριών οργανισμών (Τεχνικό Σχολείο, Τεχνικό Κολέγιο και  βιομηχανία) από την Δανία και ελλήνων εκπαιδευτών.

Στρατηγική προτεραιότητα είναι ότι και αυτό το σχέδιο θα συντελέσει στην  αλλαγή, στον εκσυγχρονισμό και στην προσαρμογή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στα πρότυπα και τεχνικές των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι επισκέψεις έγιναν στο εργοστάσιο της Grundfos όπου βρίσκεται και η Grundfos Academy και έγινε αναλυτική παρουσίαση της γραμμής παραγωγής, της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου των παραγομένων προϊόντων και πως ενθαρύνεται κάθε εργαζόμενος να συμβάλει στον περιορισμό των σφαλμάτων κατά την παραγωγή. Εγιναν μετρήσεις στο εκπαιδευτικό κέντρο της grundfos σε συστήματα αντλιών και επίδειξη των διαφόρων ευρεσυντεχνιών της εταιρείας.Επίσης παρουσιάστηκε απο την υπεύθυνη το πρόγραμμα της εταιρείας για στήριξη ατόμων που πρόσφατα έχουν αποφυλακιστεί.

 

Οι συμμετέχοντες γνώρισαν ένα διαφορετικό σύστημα κατάρτισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συμμετεχόντων μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής διάστασης όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και  μετά από αυτή την εμπειρία είναι σε θέση να προτείνουν τη δημιουργία ανάλογων δομών στην εθνική εκπαίδευση.