Αντικείμενο εργασίας του Βοηθού Φυσικοθεραπευτή του τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας είναι να:

 • Προετοιμάζει τον ασθενή και τον τοποθετεί σε συγκεκριμένες θέσεις θεραπείας
 • Έχει γνώση της χρήσης του ειδικού εξοπλισμού και του τρόπου εφαρμογής των θεραπευτικών μέσων (θερμό, ψυχρό, ηλεκτρισμός, μάλαξη, LASER, μαγνητοθεραπεία, υπέρηχο)
 • Στηρίζει ψυχολογικά και συμβουλευτικά τον ασθενή
 • Κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών
 • Γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας
 • Συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για θέματα ασφάλισης των ασθενών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών του μπορεί να εργαστείσε:

 • Ιδιωτικά ή δημόσια φυσικοθεραπευτήρια
 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Κέντρα υγείας
 • Ιδρύματα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Θεραπευτήρια για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Γυμναστήρια
 • Κέντρα αισθητικής σώματος
 • Ξενοδοχειακές μονάδες (spa)
 • Τμήματα υδροθεραπείας
 • Κατασκηνώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο τίτλους σπουδών: 

1. Πτυχίο Βοηθού  Φυσικοθεραπευτή  

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης μπορούν να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους.