Αντικείμενο εργασίας του  απόφοιτου της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι να:

 • γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.
 • χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • γνωρίσει τη διαδικασία της επεξεργασίας , της συντήρησης και τη μεταποίηση των τροφίμων.
 • εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και λειτουργίας μηχανημάτων.
 • γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες.
 • γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους.
 • εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση των τροφίμων
 • εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί να εργαστεί

στο δημόσιο τομέα:

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον τομέα τροφίμων (έλεγχος στην επεξεργασία, στη μεταποίηση, στην παραγωγή και στη συσκευασία των τροφίμων)
 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων.

και στο ιδιωτικό τομέα:

 • μπορεί να εκτελεί βασικές εργασίες σε βιομηχανίες τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας πάντοτε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
 • σε σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων παραγωγής φυτικών και ζωϊκών τροφίμων εκτελεί βασικές εργασίες καθαρισμού συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
 • μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό κατάστημα πώλησης τροφίμων, μονάδα μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων πάντοτε με τον έλεγχο και την εποπτεία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
 • βιομηχανίες ή Βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, ελαιουργεία, οινοποιεία, κονσερβοποιεία, κτλ
 • ατομική ή Ομαδική ιδιωτική επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης
 • επιχειρήσεις προετοιμασίας και διακίνησης έτοιμων φαγητών (catering)
 • επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν βοηθητικές ύλες και τεχνολογικό εξοπλισμό βιομηχανιών τροφίμων

Στους απόφοιτους της ειδικότητας χορηγούνται δύο τίτλοι σπουδών: 

1. Πτυχίο ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης μπορούν να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους.