Στο Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού παρέχονται γνώσεις που καλύπτουν κάθε είδους κτίσμα, οικιακό ή βιομηχανικό. Στόχος είναι να τηρείται η ασφάλεια,  η λειτουργικότητα,  η αισθητική, καθώς και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Παράλληλα να αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για το τέλεια ενσωμάτωση του έργου στο τοπίο

Στο Εργαστηριακό Κέντρο της Δράμας λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού:

  • Κτιριακών Έργων
  • Σχεδιαστήριο

Στα εργαστήρια αυτά εξυπηρετείται η παρακάτω ειδικότητα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής