Αντικείμενο εργασίας του  Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων  του τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας είναι να:

 • φροντίζει για τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού προσχολικής ηλικίας
  • εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.λπ.)
  • φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότηττες
  • εφαμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
  • παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
  • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
  • δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των νηπίων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών του μπορεί να εργαστείως βοηθητικό προσωπικό:

 • σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
 • σε μαιευτικές κλινικές
 • κατασκηνώσεις
 • κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
 • ως αυτοαπασχολούμενοι στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο·

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο τίτλους σπουδών: 

1. Πτυχίο Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης μπορούν να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους.